DLA CIEBIE ZMIENIAMY FINANSE

TWÓJ PAKIET KORZYŚCI

TWÓJ PAKIET KORZYŚCI

DLA KLIENTÓW

DLA KLIENTÓW

DLA DEWELOPERÓW

DLA DEWELOPERÓW

Projekt zrealizowano w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, poddziałanie Rozwój przedsiębiorczości – ZIT Wr OF, schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB, którego celem jest poprawa konkurencyjności firmy oraz zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej działalności, kwota dofinansowania 59 670,00 zł.

 

Kontakt