Zapytanie Ofertowe

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem przez firmę Follow Me Sp. z o.o. dofinansowania projektu  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020,  Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”

Zapraszam do zapoznania się z zapytaniem  ofertowym oraz przesyłania ofert, pozostałe informacje w załączniku.

Z poważaniem

Grzegorz Kopacki

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE


Aktualizacja z dnia 4.10.2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż firma Follow Me Sp. z o.o. wybrała zwycięską ofertę na realizację usługi badawczo – rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”

Zapraszam do zapoznania się z Protokołem z wyboru Oferty

Z poważaniem

Grzegorz Kopacki

PROTOKÓŁ